Despre noi

Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici a luat fiinţă în anul 1991, prin asocierea liberă a proprietarilor de pământ din oraşul Curtici, pe scheletul fostului CAP – Lumea Nouă. Iniţial s-a pornit cu un număr de 75 membri fondatori şi cu o suprafaţă de 234 ha teren agricol, pentru ca, în prezent, societatea să deţină şi să exploateze o suprafaţă de 5.130 ha teren agricol, aflată în proprietatea a peste 2.500 de membri asociaţi.

Pornind de la necesitatea creării unui cadru pentru valorificarea optimă a resurselor pământului, pentru conservarea dreptului de proprietate asupra acestuia printr-o corectă gestionare a veniturilor, la iniţiativa dr. ing. Dimitrie Musca a fost înfiinţată Societatea Agricolă „Combinatul Agroindustrial Curtici”, societate organizată în baza Legii societăţilor agricole nr. 36/1991.

Obiectul principal de activitate al Societăţii Agricole Combinatul Agroindustrial Curtici îl reprezintă activităţile în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor), prevăzute în clasa 0150 din codul CAEN şi constând în cultivarea plantelor nepermanente şi creşterea animalelor.

Principiul de bază care asigură desfăşurarea activităţii la nivel de performanţă, constă în următorul ciclu: INTEGRAREA PRODUCŢIEI VEGETALE cu CREŞTEREA ANIMALELOR - PRELUCRAREA CĂRNII şi a LAPTELUI - COMERCIALIZAREA PRODUSELOR FINITE – BANI - ciclu ce permite reluarea producţiei astfel că, integrarea este condiţia sine qua non a fiabilităţii şi performanţei Societăţii Agricole Combinatul Agroindustrial Curtici.

Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici, deţine calitatea de acţionar majoritar în cadrul S.C. IAC S.A., cu un procent de 98.9 % din acţiuni, obiectul principal de activitate al societăţii pe acţiuni reprezentând-ul de asemenea, activităţi în ferme mixte : cultura cerealelor, creşterea animalelor, respectiv creşterea bovinelor şi procesarea laptelui.

Un alt titlu de participaţie îl reprezintă aportul Societaţii Agricole Combinatul Agroindustrial Curtici la formarea capitalului social al S.C. Agroindimpex SRL, societate în cadrul căreia deţine calitatea de asociat unic. Obiectul principal de activitate al acestei societăţi îl reprezintă comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate.

Interdependenţa celor trei societăţi asigură eficienţă maximă în valorificarea producţiei vegetale, a producţiei de carne, produse din carne, lapte şi produse lactate. Astfel, Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici asigură, producţia vergetală si furajele, producţia de carne de porc şi preparate din carne, societatea S.C. IAC S.A. asigură producţia de carne de vită, lapte şi produse lactate, toate aceste produse valorificându-se prin reţeaua de magazine proprii aparţinând S.C. Agroindimpex S.R.L.

Copyright©CAI Curtici 2012 | Dezvoltat cu de Self IT