Cresterea bovinelor

  Ferma zootehnică de bovine aparţine societăţii S.C. „ IAC ” S.A. Curtici, societate comercială pe acţiuni înfiinţată în anul 1994, cu obiect principal de activitate, creşterea şi reproducţia bovinelor, alături de prelucrarea laptelui şi realizarea produselor din lapte, al cărui acţionar principal este Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici.

  În prezent, societatea deţine un număr total de 1.050 capete bovine, din care 795 capete, rasa Holstein şi 255 capete, rasa Charolaise.

  Personalul fermei zootehnice este compus dintr-un numar de 25 salariaţi: 1 şef ferma (doctor veterinar), 2 medici epizotologi ( doctori veterinari ), 1 tehnician veterinar, 1 contabil, 15 îngrijitori repartizaţi pe grajduri, 1 mecanic de întreţinere, 3 mecanici agricoli care asigură service-ul pentru utilajele din dotare, 2 îngrijitori de noapte ( paznici ).

  Fluxul tehnologic pentru următoarele operaţiuni este în totalitate mecanizat: furajarea animalelor, mulsul vacilor, igienizare la sala de muls, eliminarea dejecţiilor şi transportul laptelui .

  Ferma zootehnică se întinde pe o suprafaţă de 14 hectare, perimetru în cadrul căruia se regăsesc următoarele amplasamente: opt grajduri pentru adăpostirea bovinelor, în următoarea structură funcţională: vaci cu lapte - trei; tineret bovin – doua; vaci gestante – unul; maternitate – unul; grajd pentru vaci carne rasa Charolaise – unul; clădire birouri, farmacie veterinară, grup social, magazii; moară pentru măcinarea furajelor; magazie pentru cereale; platformă celule pentru furaje (siloz), cu o capacitate de 5.000 tone; platformă pentru depozitarea gunoiului, cu o capacitate de 10.000 tone; cântar bascul; turn apă; locuinţe pentru personalul fermei; sala de muls (instalaţie de tip Westfalia); utilaje: un IFRON, trei tractoare U 650 şi o VOLA, care asigură alimentarea cu furaje, colectarea şi transportul dejecţiilor din grajduri la platforma de depozitare a gunoiului; remorcă tehnologică(producţie germana) care asigură prepararea şi distribuirea furajelor.

  În cadrul S.C ”I.A.C ” S.A., ciclul de producţie este foarte bine stabilit şi respectat, astfel încât, atât producţia de lapte, cât şi cea de carne, asigură beneficiile si finalitatea scontate : consumatori mulţumiţi, atât de calitate, cât şi de preţ şi prezenţa pe piaţă cu produse de cea mai bună calitate.

  Furajele folosite în componenţa raţiilor furajere ale animalelor, provin în marea lor majoritate din producţie vegetală proprie, realizată pe terenurile agricole ale acţionarului majoritar Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici. Culturile vegetale asigură necesarul de fân de lucernă, porumb boabe, porumb siloz, adică furaje de o calitate deosebită, fapt care face ca, laptele produs în cadrul fermei zootehnice să fie de o calitatea foarte bună si conformă cerinţelor Uniunii Europene. ( ca exemplu, clasa A , se înscrie în următorii parametric : NTG ≤ 100.000 iar NCS ≤ 400.000.)

  Producţia totală de lapte obţinută în anul 2011 a fost de 26.867 hl, reprezentând 8.713 hl / cap de vacă furajată, cu o producţie medie de lapte pe zi, pe cap vacă furajată, de 25.8 litri şi având un procent mediu de grăsime, de 4.00 % şi de proteină, 3.4 % .

  Calitatea cărnii de bovină trimise la abatorizare este una superioară, aceasta datorându-se, la fel ca şi în cazul laptelui, în primul rând, folosirii unor furaje de calitate din producţie proprie iar în alt rând, creşterii unei rase de bovine specializate pentru carne, respectiv rasa Charolaise.Designed by: Copyright©CAI Curtici 2012