Complexul de Crestere si Ingrasare a Suinelor Macea

 Complexul de Creştere şi Îngrăşare a Suinelor Macea, din cadrul Societăţii Agricole Combinatul Agroindustrial Curtici, este o unitate complexă, cu circuit închis, axată pe creşterea şi îngrăşarea suinelor, sacrificarea acestora în abatorul propriu, procesarea cărnii şi valorificarea produselor finite (piese carne proaspătă şi preparate din carne). Ferma de suine din localitatea Macea a fost înfiinţată în anul 1993, cu un efectiv iniţial de 400 capete, în prezent efectivul de animale ajungând la 19.000 capete iar tendinţa este una continuă de mărire a acestui efectiv. Capacitatea actuală a fermei este de 23.000 capete, dintre care: 1.600 scroafe, 10.500 porci la îngrăşat, 400 scrofiţe, 16 vieri, 3.600 sugari şi 6.884 tineret, activitatea în cadrul fermei desfăşurându-se pe patru sectoare distincte:

       

   Sectorul însămânţări artificiale şi gestaţie – se bazeaza pe un numar mediu de 1.600 de scroafe, 200 scrofiţe, 13 vieri şi 3 vieri depistatori din genetica Hungapig. Pentru obţinerea scrofiţelor F1 se folosesc scroafe şi vieri din rasa Marele Alb şi Landrace, iar pentru obţinerea hibridului tetrarasial, destinat abatorizării, se încrucişează scrofiţele F1 cu vieri terminali hibrizi New Hamphsire X Pietrain.
   După însămânţarea artificială, scroafele sunt transferate într-un adăpost destinat gestaţiei individuale, unde rămân 30 de zile. Adăpostul este dotat cu 344 de cuşti individuale pentru gestaţie, unde furajarea şi microclimatul sunt monitorizate atent pentru a se evita luptele ierarhice dintre scroafe, care pot duce la apariţia avorturilor, mortalitate embrionară şi rănirea animalelor, monitorizarea contribuind astfel la creşterea prolificităţii.
  La 30 de zile se determină diagnosticul de gestaţie cu ajutorul ecografului si a aparatului cu ultrasunete, după care, animalele gestante trec în adăposturile destinate gestaţiei în comun, iar cele negative la testul de gestaţie se reântorc în turma de bază pentru a fi reînsămânţate.

   Maternitate - construită în anul 2009, cu o capacitate de cazare de 416 boxe de fătare, se populează cu scroafe gestante la 110 zile de gestaţie. Acestea vor primi în primele 5 zile de la populare un tain restricţionat cantitativ, care va uşura mult actul fiziologic al fătării şi al declanşării lactaţiei. Numărul de purcei fătaţi vii / scroafă / fătare este în prezent de 10,7, cu probabilitate de creştere în funcţie de îmbunătăţirea condiţiilor de microclimat şi furajare din sectorul de gestaţie.

  Înţărcarea purceilor se face la 28 de zile, la o greutate de 8 kg, cu un spor mediu zilnic de 240 g. Toate investiţiile din maternitatea nou construită au dus la o reducere a mortalităţii postnatale cu aproximativ 1 purcel / scroafă / fătare, reducerea morbidităţii cu aproximativ 75 %, o greutate mai mare la înţărcare cu 1,5 kg / purcel şi o creştere a statusului de sănătate pentru viitoarele loturi de tineret.

  Sectorul creştere tineret – se populează cu tineret porcin înţărcat la 28 de zile, care se lotizează pe categorii de greutate şi sex, lotul de animale furajându-se cu un nutreţ prestarter granulat, de foarte bună calitate, pentru a reduce stresul de înţărcare şi de lotizare. Depopularea se face la aproximativ 80 de zile, la o greutate de maxim 30 kg, realizându-se un spor mediu zilnic de 423 g.

  Sectorul îngrăşătorie – se recepţionează animalele din categoria tineret de aproximativ 30 kg, hrana acestora constând în două tipuri diferite de furaj, în funcţie de vârsta şi greutatea animalelor: un furaj destinat primei faze (creştere), până la 75 kg şi un furaj destinat fazei a doua (finisare).

  Sacrificarea animalelor se face la o vârstă de 172 de zile şi o greutate de 100 kg, realizând un spor mediu zilnic de 760 g, cu un consum specific de 2,9 kg furaj/kg spor.

  În cadrul complexului pentru creşterea suinelor, se obţin anual, peste 35.000 purcei, dintre care 32.000 de capete se valorifică anual prin intermediul abatorului aparţinând unităţii.

  Unitatea deţine un laborator propriu pentru recoltare şi însămânţare artificială iar genetica aplicată se adaptează perfect la condiţiile de microclimat şi furajare existente. Acest lucru permite valorificarea foarte bună a furajelor, asigurând, totodată, un randament foarte bun la sacrificare.

  Calitatea superioară a cărnii se datorează tehnologiei folosite şi geneticii Hungapig care se aplică foarte bine în condiţiile din fermă, dar mai ales faptului că, furajarea animalelor se asigură doar cu cereale din producţia proprie, obiectul principal de activitate al Societatii Agricole Combinatul Agroindustrial Curtici fiind cultura plantelor combinată cu creşterea animalelor.

  Toate acestea au dus la obţinerea unui spor mediu zilnic pe viaţă de 572 grame, cu un consum specific pe viaţă de 3,25 kg furaje pentru un kilogram de spor, timp de 172 de zile.

  Atât calitatea superioară a furajelor, cât şi evitarea utilizării antibioticelor ca şi promotori de creştere, excluderea utilizării şroturilor de soia modificată genetic, neadministrarea în hrana animalelor a proteinei de origine animala în fazele de îngrăşare – finisare, cât şi evitarea folosirii deşeurilor din industria alimentară şi a cerealelor contaminate cu mucegaiuri, asigură o calitate superioară a cărnii de porc produse în unitate.

  Din efectivul de animale existent în cadrul Complexului de creştere şi îngrăşare a suinelor Macea, lunar, se asigură şi livrează, peste 2.600 de capete de porci, cu greutatea cuprinsă între 100 kg şi 110 kg, în vederea abatorizării.

  S-a acordat o atenţie deosebită lucrărilor de modernizare şi retehnologizare a halelor de producţie din cadrul fermei, care au constat în:

  -automatizarea procesului tehnologic de furajare, prin achiziţionarea unei Fabrici pentru Nutreţuri Combinate (FNC) moderne, cu o capacitate de măcinare de 5 tone/oră, dotată cu un sistem de operare automatizat, care permite diversificarea hranei pentru animale pe 7 tipuri de reţete, pe fiecare categorie de animale în parte, distribuirea hranei în adăposturi realizându-se pneumatic.

  -reducerea pierderilor de apă, prin dotarea halelor cu adăpători automate, prevazute cu suzete la tineret, iar la adăposturile de îngrăşătorie există suzete cu recuperator de apă tip cuvă. Reducerea consumului de apă se datorează, totodată, şi achiziţionării unor pompe de înaltă presiune, care permit igienizarea halelor cu cantităţi reduse de apă.

  -dotarea halelor cu un sistem de ventilaţie complet automatizat, care permite corelarea temperaturilor din interiorul halelor de producţie, cu temperatura din exterior, asigurând microclimatul optim (18 şi 30 ºC şi o umiditate a aerului de 50-60%), prin deschiderea automată a ferestrelor dispuse pe părţile laterale ale halelor.

  -evacuarea dejecţiilor din interiorul adăposturilor se realizează prin intermediul pardoselilor prevăzute cu grătare, iar evacuarea dejecţiilor se face pe pernă de apă, care împiedică propagarea emisiilor de amoniac în interiorul halelor.

  Majoritatea activităţilor conexe creşterii animalelor, respectiv furajarea, igienizarea şi evacuarea dejecţiilor, precum şi controlul mediului de creştere a animalelor sunt automatizate.

 Designed by: Copyright©CAI Curtici 2012