Cultura plantelor

Societatea deţine şi exploatează o suprafaţă arabilă de 5127 ha, pe care se produc materii prime de bază necesare pentru desfăşurarea celorlalte activităţi de producţie din cadrul unităţii, sectorul de creştere şi îngrăşare a porcilor şi sectorul de creştere şi exploatare a vacilor.
Sectorul vegetal face posibilă valorificarea muncii prin punerea pe piaţă, atât a surplusului de cereale obţinute din cadrul sectorului cultura plantelor, cât şi a produselor obţinute prin prelucrarea superioară a cărnii şi a laptelui, în cadrul carmangeriei şi fabricii de procesare a laptelui.
Societatea noastră este axată pe producerea de cereale pe aproximativ 97% din suprafaţa arabilă, iar restul suprafeţei este destinată producerii furajelor pentru ferma de bovine.
Se practică rotaţia culturilor, principalele culturi fiind reprezentate de grâu, porumb, floarea-soarelui şi rapiţă. Suprafaţa ocupată de principalele plante cerealiere luate in cultură, respectiv, grâu si porumb, reprezintă 50% din suprafaţa totală alocată în fiecare an, cultivării.

La cultura de grâu, secretul obţinerii de performanţe atât, din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, constă în cultivarea unor soiuri româneşti valoroase, create de Staţiunea de Cercetare Didactică Fundulea, soiuri din clasa de calitate A, cu potenţial de producţie foarte mare pe unitate de suprafaţă şi calitate deosebită din punct de vedere al panificaţiei. Ca exemplu, putem menţiona realizările din anul agricol 2011, când pe o suprafaţă de de 2237 ha, cultivată cu soiul GLOSA, am obţinut o producţie medie de 7011 kg/ha, cu următorii parametrii de calitate: gluten 32-38%, proteină 14.5 – 14.7%, indice W 280-330, deformare 7.
Din grâul obţinut, brutăria unităţii produce pâine şi specialităţi de patiserie de calitate superioară, distribuite zilnic prin intermediul lanţului de magazine aparţinând societăţii.
În vederea obţinerii porumbului boabe pentru consum, se cultivă hibrizi DEKALB, furnizaţi de către Monsanto, obţinându-se rezultate deosebite chiar şi în anii secetoşi, cum a fost şi anul 2011.


La cultura de porumb, în anul 2011, pe o suprafaţă de 2011 ha, s-au obţinut 19197 tone de porumb boabe, o producţie medie de 9456 kg/ha, cu o umiditate de 13.5 – 14% şi un conţinut de proteină de 9-10 %.
Producţia de cereale obţinută anual, sub formă de boabe, se păstrează în bune condiţii, în construcţii tehnologice speciale, destinate depozitării produselor cerealiere, cu o capacitate totală de stocare de aproximativ 30000 tone, situate atât la sediu administrativ al societăţii, cât şi pe amplasamentul de la Macea.
Principalele dotări din cadrul sectorului vegetal, sunt: un uscator de cereale cu o capacitate de 30t/h, o staţie de condiţionare a seminţelor cu capacitatea de 35 t/zi, iar în cursul anului 2009, s-au construit două silozuri cu capacitatea de 4000 tone fiecare.
Porumbul siloz, administrat ca hrană pentru animale în cadrul fermei de creştere a bovinelor se obţine în cadrul societăţii, din hibrizi de porumb cu un conţinut ridicat de proteină digestibilă.
De asemenea, producem fân din lucernă de calitate superioară, îndestulător pentru întreaga perioadă a anului, ca raţie zilnică de furajare, contribuind astfel la obţinerea unui lapte de calitate şi sănătos.
Suprafaţa ocupată de culturile legumicole, în principal roşii şi castraveţi, în spaţii protejate (sere şi solarii) este reprezentată de 2 ha, iar în câmp se cultivă legume pe o suprafaţă de 4 ha.
Tomatele, castraveţii şi pepenii verzi produşi în cadrul societăţii sunt apreciaţi de consumatori, soiurile cultivate dând calitate şi savoare produselor ce ajung pe masa acestora.
În cadrul sectorului de legume, se urmăreşte obţinerea unor legume de cea mai bună calitate, păstrând tradiţia şi ducând mai departe renumele roşiilor de la Curtici.

Designed by: Copyright©CAI Curtici 2012