Anunturi - Pentrua vizualizare completa - click pe anunt

Revizuirea autorizaţiei integrată de mediu 4225/21.03.2022
SOCIETATEA AGRICOLĂ COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI, COMPLEX CREŞTERE SUINE MACEA

Nr: 4225/21.03.2022

În atenţia:
Domnului Director General Dr. Ing. Dimitrie MUSCĂ
Referitor la:
Revizuirea autorizaţiei integrată de mediu


Ca urmare a completărilor depuse în vederea revizuirii autorizaţiei integrată de mediu pentru activităţile desfăşurate în cadrul complexului de creştere suine din Macea, vă comunicăm următoarele:


1. A.P.M. Arad a luat decizia revizuirii autorizaţiei integrată de mediu;


2. Se va publica într-un ziar cu apariţie în judeţul Arad şi pe site-ul dumneavoastră/se va afişa la sediul primăriei din Macea următorul anunţ:
AGENTIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD ŞI SOCIETATEA AGRICOLĂ COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI


în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunţă publicului interesat decizia de revizuire a Autorizaţiei integrată de mediu nr. 4 din 21.10.2019, emisă pentru activităţile desfăşurate în cadrul complexului din sat Macea , comuna Macea, judeţul Arad.


Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţilor pentru care se revizuieşte autorizaţia integrată de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament şi decizia de revizuire a autorizaţiei integrată de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, str. Splaiul Mureşului, FN în zilele de luni, marţi sau joi între orele 8,30-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmar.anpm.ro


Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrată de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, tel.0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, in termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.


Veţi depune la A.P.M. Arad dovada publicării/afişării anunţului.

Cu deosebitl considerafie,

DIRECTOR EXECUTIV
Dinoiu Dana Monica
0 Comments
Posted on 22 Mar 2022 by curticiadmin
Content Management Powered by CuteNews
Designed by: Copyright©CAI Curtici 2012