Anunturi - Pentrua vizualizare completa - click pe anunt

Proiectul - Construire cladire incinerator parter
SOCIETATEA AGRICOLA COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI titular al proiectului Construire cladire incinerator parter propus a fi realizat in Macea, trup izolat, FN (CF 300290-Macea), judetul Arad anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul mentionat mai sus.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, de luni pana vineri, intre orele 09 - 14 , precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 16.05.2016.
0 Comments
Posted on 10 May 2016 by curticiadmin
Content Management Powered by CuteNews
Designed by: Copyright©CAI Curtici 2012